Struktura Urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie


Dyrekcja Urzędu

Dyrektor Urzędu

mgr inż. Tomasz Mucha
 

Zastępca Dyrektora


mgr Halina Zięba
 

Kierownictwo Urzędu

Stanowisko Imię i nazwisko Kontakt Nr pokoju
Główny Księgowy mgr Dorota Chudyka 413854502 2
Kierownik Wydziału Ewidencji i Świadczeń, zastępca Dyrektora Urzędu mgr Halina Zięba 413854507 7
Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej mgr Wojciech Firlej 413854518 18

Wydział Finansowy

Imię i nazwisko Zakres zadań Kontakt Nr pokoju
mgr Anna Babiarz Ewidencja operacji gospodarczych Funduszu Pracy dotyczących projektów realizowanych w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 413854503 3
mgr Ewa Staś Ewidencja operacji gospodarczych Funduszu Pracy.
 
413854503 3

Wydział Ewidencji i świadczeń

Imię i nazwisko Zakres zadań Kontakt Nr pokoju
Bogusława Bińczyk Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy  413854516   16
mgr Beata Murdza Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, przyznawanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych.  413854517 17
Beata Beneś Wydawanie zaświadczeń, naliczanie świadczeń dla bezrobotnych.  413854515 15
mgr Renata Garbula Wydawanie zaświadczeń, naliczanie świadczeń dla bezrobotnych, ustalanie i wydawanie decyzji.  413854515 15

Centrum Aktywizacji Zawodowej

mgr Żaneta Mikuła Poradnictwo zawodowe  413854508 8
mgr Małgorzata Reszka Poradnictwo zawodowe  413854508 8
mgr Grzegorz Borecki Pośrednictwo pracy, Inspektor Ochrony Danych  413854509 9
mgr Justyna Glaba Pośrednictwo pracy, EURES  413854509 9
       
mgr inż. Ewelina Dróżdż Pośrednictwo pracy, zatrudnianie cudzoziemców  413854510 10
mgr inż. Marta Deńca Obsługa wniosków i umów o zorganizowanie stażu, w tym w ramach bonu stażowego, przyznawanie świadczeń aktywizacyjnych, refundacja składek na ubezpieczenia społeczne, bezpośrednia współpraca z pracodawcami z terenu miasta i gminy Miechów oraz Słaboszów. Obsługa wniosków i umów o organizację prac interwencyjnych.   413854510 10
mgr Magdalena - Rutkowska Reszka Obsługa wniosków i umów o refundację kosztów doposażenia / wyposażenia stanowisk pracy, refundacja składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia, przyznawanie grantów na tworzenie stanowisk pracy w formie telepracy, przyznawanie grantów na tworzenie stanowisk pracy w formie telepracy, dofinansowanie wynagrodzeń bezrobotnych po 50 roku życia,bezpośrednia współpraca z pracodawcami z terenu miasta i gminy Miechów oraz Racławice.  413854512 19
       
mgr inż. Ewa Rojek
Szkolenia, KFS, studia podyplomowe
 413854512 19  
mgr Piotr Romanek Obsługa wniosków i umów o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, robót publicznych, pokrywanie składek na ubezpieczenia społeczne rolników, realizacja prac społecznie - użytecznych, obsługa bonów na zatrudnienie, obsługa bonów na zasiedlenie, bezpośrednia współpraca z pracodawcami z terenu gminy Gołcza, Charsznica, Kozłów, Książ Wielki.  413854500 20
mgr Karolina Doniec Koordynacja realizowanych projektów, zatrudnianie cudzoziemców  413854500 20

Samodzielne stanowiska

Elżbieta Uchto Sprawy kadrowe pracowników PUP, sprawy organizacyjne 413854501 1
       

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę