Terminy wypłat zasiłków - Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie


Terminy wypłat zasiłków

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ DLA BEZROBOTNYCH


 Przekazanie świadczeń na rachunki bankowe w dniach 10.11.2023r. i 13.11.2023r.

Miejsce wypłat świadczeń gotówkowych:

Bank PEKAO S.A Oddział w Miechowie ul. Rynek 23 (od ulicy Warszawskiej) 
w godzinach od   900  do   1500

  Wypłata  dla osób których nazwiska zaczynają się od litery:     Termin  
A, B, C, D, E, F, G,H, I, J,K,L 10.11.2023r.
 Ł,M, N, O, P,R,S, T, U, W, Z 13.11.2023r.
   
   


PUP w Miechowie informuje, że w przypadku dostarczenia przez organizatora stażu  listy obecności  stażysty w terminie późniejszym niż określonym w umowie  (tj. nie później niż do 3-go dnia każdego następnego miesiąca) wypłata stypendium nastąpi w ostatnim dniu wypłat ustalonym  dla danego miesiąca.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę