Terminy wypłat zasiłków - Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie


Terminy wypłat zasiłków

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ DLA BEZROBOTNYCH


 Przekazanie świadczeń na rachunki bankowe w dniach 10.04.2024r. i 11.04.2024r.


PUP w Miechowie informuje, że w przypadku dostarczenia przez organizatora stażu  listy obecności  stażysty w terminie późniejszym niż określonym w umowie  (tj. nie później niż do 3-go dnia każdego następnego miesiąca) wypłata stypendium nastąpi w ostatnim dniu wypłat ustalonym  dla danego miesiąca.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę