Dane kontaktowe - Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie


Dane kontaktowe

Uwaga dot. korespondencji

Korespondencja pocztą elektroniczną

Konto do wpłat za oświadczenia i zezwolenia dotyczące cudzoziemców

Uprzejmie informujemy, iż wpłaty dokonywane przez podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcowi w związku ze złożeniem:

1) wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca;
2) oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń.

należy dokonywać na konto:
92 1240 2294 1111 0010 7750 3308 Bank Pekao S.A.
UWAGA! od 01.08.2023 r nowe konto: 92 8591 0007 0200 0792 3032 0003 KBS Oddział w Miechowie
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Sienkiewicza 27
32-200 Miechów
Tytuł przelewu:
za zezwolenie na pracę sezonową / oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi / za przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową (podać nazwę podmiotu, imię i nazwisko i adres siedziby pracodawcy oraz imię, nazwisko oraz data ur. cudzoziemca).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę