Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 42.034,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec września 2023 r.

 

wykres statystyki

Projekt pilotażowy p.n. „PUNKT dla Młodych"

  POWIATOWY URZĄD PRACY W MIECHOWIE zaprasza do udziału w projekcie  "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie miechowskim(VII)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 –...

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIECHOWIE zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miechowskim (VI)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Okres realizacji projektu 1...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę