Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie


Informacja dotycząca wydawania informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 uzyskanych za rok 2022

 
Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie informuje, że od dnia 08 lutego 2023 r. informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 uzyskanych za rok 2022 będą wysyłane listownie.
 
Ponadto informujemy, że wypłata stypendiów (stażowych, szkoleniowych) finansowanych ze środków Funduszu Pracy lub współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podst. art. 21 ust.1 pkt 102a lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2647 z późn. zm.).
W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie nie wystawia PIT-11 od ww świadczeń.
 
                                

Bezpośrednie numery telefonów do poszczególnych wydziałów

                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                       
Aktualnie prowadzone nabory:
od 01 lutego br. do wyczerpania środków nabory na:
- jednorazowe środki na działalność gospodarczą,
- bony na zasiedlenie,


- Staże  od 17 do 24 stycznia 2023r.   – NABÓR ZAKOŃCZONY
od 01 do 10 lutego  br. :
- prace interwencyjne ilość miejsc: 5  – NABÓR ZAKOŃCZONY
- refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy  ilość miejsc: 6  – NABÓR ZAKOŃCZONY
- szkolenia, bony szkoleniowe ilość miejsc: 4  – NABÓR ZAKOŃCZONY
od 22 lutego do 24 lutego 2023 r
-nabór wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – NABÓR ZAKOŃCZONY
- Staże od  08 do 10 marca 2023r. ilość miejsc: 15 – NABÓR ZAKOŃCZONY
- refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy od 20 do 22 marca br.
 ilość miejsc: 5  – NABÓR ZAKOŃCZONY
 

Aktualności

Wyświetlanie 1 - 25 z 26 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

  POWIATOWY URZĄD PRACY W MIECHOWIE zaprasza do udziału w projekcie  "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie miechowskim(VII)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 –...

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIECHOWIE zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miechowskim (VI)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Okres realizacji projektu 1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

  POWIATOWY URZĄD PRACY W MIECHOWIE zaprasza do udziału w projekcie  "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie miechowskim(VII)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 –...

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIECHOWIE zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miechowskim (VI)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Okres realizacji projektu 1...

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIECHOWIE zaprasza do udziału w projekcie:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miechowskim (V)" Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1- Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu...

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIECHOWIE zaprasza do udziału w projekcie  "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie miechowskim(VI)" realizowanym ze środków REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO w ramach działania 8.1 Aktywizacja Zawodowa –...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2023 r.

 

wykres statystyki

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie

ul. Sienkiewicza 27
32-200 Miechów

tel. 41 3832501, 41 3832502, 41 2308340

fax:  41 3854511

e-mail: krmi@praca.gov.pl

https://miechow.praca.gov.pl

Adres Skrytki ePUAP: /pup_miech/SkrytkaESP

Mapa położenia urzędu

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę