Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie


Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miechowie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę