Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie


Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie ogłasza nabór ...

PIT-11 za 2018 rok

Informacja do Urzędu Skarbowego o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Priorytety KFS 2019

Informacja o priorytetach KFS w 2019 roku

Projekt „Dobry Czas na Biznes -KOM2”

Wsparcie finansowe na zakładanie działalności gospodarczej

"Kierunek Kariera" projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Kierunek Kariera - Projekt dla osób pracujących

Bezpłatny projekt "Bo jak nie my to kto II"

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 120 osób powyżej 30 roku życia, bez zatrudnienia i biernych zawodowo, zamieszkujących na terenie powiatów: wielicki, wadowicki, proszowicki, oświęcimski, olkuski, nowosądecki, miechowski, limanowski, brzeski i chrzanowski.

Filmiki informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudniania cudzoziemców, skierowane do pracodawców

Portal "Zielona Linia" przygotował filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Uproszczenie procedury zatrudnienia cudzoziemca dotyczące zezwolenia na pracę

28 czerwca 2018 r. Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. Zostało ono ogłoszone w...

Konto do wpłat za zezwolenia i oświadczenia dotyczące cudzoziemców

Uprzejmie informujemy, iż wpłaty dokonywane przez podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcowi w związku ze złożeniem: 1) wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca; 2) oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu...

Ważna informacja dla osób, które pobierały / pobierają stypendium

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów * Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2019r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od...

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIECHOWIE zaprasza do udziału w projekcie:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miechowskim (IV)" Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1- Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIECHOWIE zaprasza do udziału w projekcie:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miechowskim (IV)" Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1- Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu...

Projekt dla osób po 30 r. ż. w ramach RPO WM 2018

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIECHOWIE zaprasza do udziału w projekcie "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie miechowskim(IV)" realizowanym ze środków REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO w ramach działania 8.1 Aktywizacja Zawodowa – Projekty Powiatowych Urzędów...

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   POWIATOWY URZĄD PRACY W MIECHOWIE zaprasza do udziału w projekcie:  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miechowskim (III)" Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego...

Projekt dla osób po 30 r. ż. w ramach RPO WM 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIECHOWIE zaprasza do udziału w projekcie "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie miechowskim (I)" realizowanym ze środków REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO w ramach działania 8.1 Aktywizacja Zawodowa – Projekty Powiatowych Urzędów...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie

ul. Sienkiewicza 27
32-200 Miechów

tel. (41)3832501, (41)2308340, 736337301, 736337302.

fax: (41)3810200

e-mail: krmi@praca.gov.pl

http://miechow.praca.gov.pl

Mapa położenia urzędu

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę